عکاسی از محیط و وسایل صنعتی

این مدل از عکاسی معمولا در لوکیشن کارفرما اجرا می گردد و نیازمند داشتن تیم حرفه ای با سرعت عمل بالا می باشد.در این نوع از عکاسی توجه به زمانبندی پروژه و ارتباط مستقیم با کارفرما و هماهنگی با افراد مشغول در کارخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

تیم ایماژ با برخورداری از دانش فنی لازم و تجربه عکاسی از ماشین آلات بزرگ و صنعتی توانایی اجرای چنین پروژه هایی را در راستای نیاز کارفرما دارد.