عکاسی معماری

عکاسی معماری یکی از شاخه های فنی عکاسی می باشد و نیازمند ابزار حرفه ای و تخصص بالایی می باشد.در این سبک عکاسی توجه به اصول عکاسی در کنار آشنایی با معماری و طراحی اهمیت دارد و بهتر است قبل از عکاسی جلساتی با معمار و طراح ساختمان برگزار شود.

تیم ایماژ با برخورداری از امکانات به روز و تخصصی و تجربه کافی آمادگی انجام کلیه پروژه های معماری داخلی و خارجی را دارد.از بزرگترین تجربه های گروه ما عکاسی معماری از دفتر مهندس هادی تهرانی معمار سرشناس در عرصه بین اللملی می باشد