عکاسی مواد غذایی

شامل عکاسی از طیف وسیعی از مواد غذایی و نوشیدنی ها می باشد.در این شاخه عکاسی،توجه به چیدمان و ترکیب رنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت توافق کارفرما استفاده از یک فود استایلیست توصیه می شود.

در این نوع از عکاسی با توجه به موضوع،امکان اجرای انواع چیدمان ساده تا فضاسازی های گسترده وجود دارد که بسته به هدف عکاسی قابل اجراست.

این تایپ از عکاسی بنا به خواست کارفرما و شرایط موجود قابل اجرا در استودیو یا رستوران و… می باشد.